f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
CPR TRAINING
ลงวันที่ 11/01/2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. แขวงทางหลวงชัยนาท จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดหลักสูตร "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยชีวิตเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุขณะปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่สมาคมร่วมกตัญญูชัยนาท ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงชัยนาท

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 
แฟนเพจ แขวงทางหลวงชัยนาท

#DOHCN


'