f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง ร่วมรับน้องเปิดเทอม
ลงวันที่ 23/05/2562

ทีมงานแขวงทางหลวงชัยนาท ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการจัดการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชัยนาท เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับนักเรียน และประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเปิดเทอม โดยได้แบ่งทีมงานออกประจำจุดตามโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

1. หมวดทางหลวงชัยนาท ดำเนินการจัดการจราจรบริเวณหน้า “โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท” อ.เมือง จ.ชัยนาท บน ทล.1 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.277+250

2. หมวดทางหลวงสรรคบุรี ดำเนินการจัดการจราจรบริเวณ “โรงเรียนคุรุประชาสรรค์” บน ทล.3454 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯชัณสูตร ที่ กม.0+500

3. หมวดทางหลวงเนินขาม ดำเนินการจัดการจราจรบริเวณ “โรงเรียนหันคาพิทยาคม” อ.หันคา จ.ชัยนาท บนทล.3211 ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ที่ กม.8+729

โดยภารกิจการจัดการจราจรนี้ ทางแขวงฯ จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่บุตรหลาน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลเปิดเทอมนี้

#DOHCN #กรมทางหลวง


'