f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แจ้งปชช. เบี่ยงทาง ทล.3183
ลงวันที่ 13/01/2565

แขวงทางหลวงชัยนาท จะดำเนินงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.0+230 - กม.0+938

จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรจนกว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ


แขวงทางหลวงชัยนาท จึงขอให้ประชาชนผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 056-411649 แขวงทางหลวงชัยนาท หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ "แขวงทางหลวงชัยนาท"
#DOHCN


'