f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2
ลงวันที่ 20/02/2562

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


แขวงทางหลวงชัยนาท เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2" ซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดวิจิตรรังสิตาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

'