f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ขท.ชัยนาท ส่งทีมงานลงพื้นที่ อนุเคราะห์ตัดถนนโรงเรียน
ลงวันที่ 27/02/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานแขวงทางหลวงชัยนาท ให้ความอนุเคราะห์เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต แก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัด และเจาะถนนคอนกรีต ขนาดความกว้าง 0.5 เมตร ยาว 8.0 เมตร เพื่อให้ทางโรงเรียนทำการขุดฝังท่อน้ำต่อไป

'