f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เกี่ยวกับเรา
ลงวันที่ 12/05/2564
 
 

          แขวงทางหลวงชัยนาท  (Chainat Highway District)  ได้ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2484  สังกัดสำนักงานทางหลวงที่  12  (สุพรรณบุรี)  อาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่  กม.280+594  (ซ้ายทาง)  ทางหลวงหมายเลข  1  ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม  อยู่ในเขตตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  มีเนื้อที่  20  ไร่  3  งาน  50  ตารางวา  ปัจจุบันมีสายทางในความรับผิดชอบ  รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น  600.345  กม.  (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

 


โดยแบ่งการควบคุมออกเป็น  4  หมวดทางหลวง  คือ

1. หมวดทางหลวงสรรพยา  (Sapphaya Highway Depot)

    ตั้งอยู่ที่ กม.120+625 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน
    ท้องที่ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระยะทางควบคุม 166.228 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)
 

2. หมวดทางหลวงสรรคบุรี  (Sankhaburi Highway Depot)

    ตั้งอยู่ที่ กม.145+841 (ขวาทาง) ทางหลวงมายเลข 340 ตอน รพ.สรรคบุรี- ชัยนาท
    ท้องที่ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ระยะทางควบคุม 134.451 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)
 

3. หมวดทางหลวงชัยนาท  (Chainat Highway Depot)

    ตั้งอยู่ที่ กม.289+560 (ซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม
    ท้องที่ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ระยะทางควบคุม 187.600 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)
 

4. หมวดทางหลวงเนินขาม  (Noenkham Highway Depot)

    ตั้งอยู่ที่ กม.135+625 ทล.340 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี
    ท้องที่ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท ระยะทางควบคุม 122.776 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)
 
 
 

'