f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/01/2565 ขท.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
2 17/01/2565 สตน.สรรพยา แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว
3 13/01/2565 แจ้งปชช. เบี่ยงทาง ทล.3183
4 14/09/2564 ขท.ชัยนาท ส่งกำลังใจนายใหญ่เกษียณฯ
5 07/02/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ