f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
9 มิถุนายน 2567

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท มอบหมายให้ นางวิจิตรา เงินคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2567เวลา 07.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทเวลา 08.00 น. พิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ