f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท มอบหมายให้ นางวิจิตรา เงินคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เวลา 07.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทเวลา 08.00 น. พิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ
title
8 มกราคม 2567 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท มอบหมายให้ นางพัทธนันท์  เกตุประทุม พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท