f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รองอธิบดี ฝ่ายบำรุงทาง พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานทางลอด ขท.ชัยนาท
ลงวันที่ 29/03/2566
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 น. นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง พร้อมด้วยคณะทำงานสำนักบริหารบำรุงทางและสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างทางลอดสายเอเซีย บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน พื้นที่แขวงทางหลวงชัยนาท
 
โดยมีนายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12, นายจตุพล เทพมังกร รส.ทล.12.1, เรือกาศตรีอภิรักษ์ วัชรวิทูร รส.ทล.12.2 และนายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ณ บริเวณจุดพักรถอู่ตะเภา ทล.32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน กม.137+650 (ขาออก กทม.) จ.ชัยนาท
 
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ แขวงทางหลวงชัยนาท
 
.

'