f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ 01/05/2566 สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท.๑/๑๓/- แขวงทางหลวงชัยนาท
2 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 03/04/2566 สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท.๑/๑๓/- แขวงทางหลวงชัยนาท
3 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 03/04/2566 สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท.๑/๑๓/- แขวงทางหลวงชัยนาท
4 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 03/04/2566 สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท.๑/๑๓/- แขวงทางหลวงชัยนาท
5 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 03/04/2566 สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท.๑/๑๓/- แขวงทางหลวงชัยนาท
6 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ 03/04/2566 สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท.๑/๑๓/- แขวงทางหลวงชัยนาท
7 สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 03/04/2566 สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท.๑/๑๓/- แขวงทางหลวงชัยนาท
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 05/04/2564 - แขวงทางหลวงชัยนาท
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 03/03/2564 - แขวงทางหลวงชัยนาท
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 03/02/2564 - แขวงทางหลวงชัยนาท
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 04/01/2564 - แขวงทางหลวงชัยนาท
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 01/12/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 02/11/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 11/03/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 04/02/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ