f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) 03/07/2566 - แขวงทางหลวงชัยนาท
2 ประกาศผู้ชนะรายงานไตรมาสที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 03/04/2566 - แขวงทางหลวงชัยนาท
3 ประกาศผู้ชนะรายงานไตรมาสที่ 4 เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน ธันวาคม 2565 03/01/2566 - แขวงทางหลวงชัยนาท
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 06/01/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ