f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปูกระเบื้องปูพื้น แขวงทางหลวงชัยนาท ตามแบบก่อสร้างแขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ (อาคารสำนักงานแขวงทางหลวงชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/05/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งตะแกรงเหล็กกันนกรอบอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวงชัยนาท ตามแบบก่อสร้างแขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ (อาคารสำนักงานแขวงทางหลวงชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/05/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
3 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓๕๐๐ ANSI Lumens ยี่ห้อ BenQ รุ่น PMH๗๓๓ Full HD 4000lm จำนวน ๑ เครื่อง 13/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
4 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU/hr ยี่ห้อ Saijo Denki รุ่น Smart Cool R๓๒-๒๕ จำนวน ๒ เครื่อง 13/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
5 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น MS382/25 เครื่องยนต์ ๕.๓ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ๒๕ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง 13/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
6 ซื้อเสื้อสะท้อนแสง ๔ แถบ จำนวน ๑๗ ตัว 07/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
7 ซื้อเสื้อสะท้อนแสง ๔ แถบ จำนวน ๑๕ ตัว 07/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
8 จ้างซ่อมเครื่องเอกสาร หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๙๕๓-๖๑ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง 07/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
9 จ้างซ่อมเครื่องเอกสาร หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๗๔๕-๕๗ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง 07/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
10 ซื้อ STARTER (มอเตอร์สตาร์ท) จำนวน ๑ ชิ้น 05/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
11 ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ๙๐ Ah จำนวน ๒ ลูก 05/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
12 ซื้อยางเรเดียรขนาด ๒๔๕-๗๐ R ๑๖ จำนวน ๔ เส้น 05/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
13 ซื้อหินฝุ่น จำนวน ๑๕ ลบ.ม. 05/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
14 งานจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งราวกันอันตราย (RELOCATION OF EXISTING W – BEAM GUARDRAIL) บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรคบุรี – คูพัฒนา ระหว่าง กม.๗+๑๙๖ – กม.๑๑+๖๕๖ ด้านขวาทางเป็นแห่ง ๆ รวมความทั้งหมด ๘๔๐.๐๐ ม. 05/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. ทรงจั่วหน้าเดียว บริเวณ CONCRETE CURB เกาะกลาง ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๘๙+๘๐๓ – กม.๓๐๕+๕๗๘ (เป็นแห่ง ๆ) และระหว่าง กม.๒๙๔+๑๘๗ – กม.๓๐๕+๔๔๗ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานทั้งหมด ๑,๖๐๖ อัน 05/05/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 176 รายการ