f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๕+๑๓๗ - กม.๓๐๔+๖๖๕ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๖ ชุด 01/04/2563 01/04/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
2 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๕๐ ตัน 01/04/2563 01/04/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
3 วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 31/03/2563 31/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 31/03/2563 31/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
5 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๕๐ ตัน 30/03/2563 30/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
6 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๑๐ ลบ.ม. 30/03/2563 30/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 30/03/2563 30/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 30/03/2563 30/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 30/03/2563 30/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 30/03/2563 30/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 30/03/2563 30/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
12 ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาด ศก.๘ x ๗๕ ซม. ๓ แถบ สีขาว จำนวน ๘๐ อัน 24/03/2563 24/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 24/03/2563 24/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 24/03/2563 24/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
15 ซื้อยาง ขนาด ๒๑๕/๖๕ R๑๖ จำนวน ๔ เส้น 24/03/2563 24/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 126 รายการ