f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด ขนาด ๑๐A ๒P จำนวน ๒๐๐ ตัว 04/12/2562 04/12/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/12/2562 28/11/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 04/12/2562 28/11/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
4 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ 04/12/2562 28/11/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 04/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
6 จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ 04/12/2562 04/12/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 02/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 02/12/2562 26/11/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 02/12/2562 26/11/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 02/12/2562 26/11/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕ 24/09/2562 24/09/2562 ชน./eb/23/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๘+๑๓๐ - กม.๑๙+๗๗๕ ระยะทาง ๑.๖๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑๔,๙๙๗ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 23/08/2562 23/08/2562 สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ชน.30/2562 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงชัยนาท
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.๖๙+๐๐๐ - กม.๗๐+๓๓๐ ระยะทาง ๑.๓๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑๕,๓๓๐ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 23/08/2562 23/08/2562 สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ชน.29/2562 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงชัยนาท
14 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๐๐ - กม.๑๒๖+๓๗๐ (ขาออก กทม.) ระยะทาง ๓.๓๗๐ กม. ปริมาณงาน ๓.๓๗๐ กม. (๑๓,๘๑๗ ตร.ม.) 23/08/2562 23/08/2562 สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ชน.31/2562 ลว.19 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงชัยนาท
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๒+๙๓๐ - กม.๖+๒๗๐ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๒.๖๙๘ กม. ปริมาณงาน ๒๔,๕๖๙ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 29/04/2562 29/04/2562 สัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๘-๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ