f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒(สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา-คลองมอญ ระหว่าง กม.๑๒+๑๒๓-กม.๑๓+๑๒๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๐,๗๐๐ ตร.ม.) 24/01/2566 - แขวงทางหลวงชัยนาท
2 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๖๓+๑๗๐ และทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ที่ กม.๑๖๑+๐๗๗ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 07/10/2565 - แขวงทางหลวงชัยนาท
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No EE 105 ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๕+๗๘๐ - กม.๖+๙๐๐ ระยะทาง ๑.๑๒๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๓ ต้น) 18/12/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ