f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No EE 105 ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๕+๗๘๐ - กม.๖+๙๐๐ ระยะทาง ๑.๑๒๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๓ ต้น) 18/12/2563 - แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ