f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕ 11/09/2562 11/09/2562 ชน./eb/23/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๘+๑๓๐ - กม.๑๙+๗๗๕ ระยะทาง ๑.๖๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑๔,๙๙๗ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 05/08/2562 05/08/2562 สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ชน.30/2562 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงชัยนาท
3 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.๖๙+๐๐๐ - กม.๗๐+๓๓๐ ระยะทาง ๑.๓๓๐ กม. ปริมาณงาน ๑๕,๓๓๐ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 05/08/2562 05/08/2562 สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ชน.29/2562 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงชัยนาท
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) 23/07/2562 23/07/2562 ชน.2/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
5 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๐๐ - กม.๑๒๖+๓๗๐ (ขาออก กทม.) ระยะทาง ๓.๓๗๐ กม. ปริมาณงาน ๓.๓๗๐ กม. (๑๓,๘๑๗ ตร.ม.) 05/08/2562 05/08/2562 สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ชน.31/2562 ลว.19 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงชัยนาท
6 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๒+๙๓๐ - กม.๖+๒๗๐ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๒.๖๙๘ กม. ปริมาณงาน ๒๔,๕๖๙ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 03/04/2562 03/04/2562 สัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๘-๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ แขวงทางหลวงชัยนาท
7 งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงชัยนาท ปริมาณงาน ๕ แห่ง (๑,๑๗๔ ต้น) 29/01/2562 29/01/2562 ชน./eb/18/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
8 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๒+๗๗๕ ระยะทาง ๑.๒๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑๑,๔๗๕ ตร.ม. 27/12/2561 27/12/2561 ชน./eb/17/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
9 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพยา - สรรคบุรี ระหว่าง กม.๔+๑๕๐ - กม.๕+๐๙๕ ระยะทาง ๐.๙๔๕ กม. ปริมาณงาน ๘,๕๐๕ ตร.ม. 27/12/2561 27/12/2561 ชน./eb/16/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) 14/11/2561 14/11/2561 ชน.1/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ