f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย ๑๒๐ ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ (บ้านพักอาศัยแขวงทางหลวงชัยนาท) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/11/2565 ชน.1/2566 แขวงทางหลวงชัยนาท
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๐๐ - กม.๑๑๖+๒๐๐ (ขาออก กทม.) ระยะทาง ๑.๓๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๙๗๔ ตร.ม.) 26/09/2565 ชน.62/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๗+๓๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑๗.๗๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๕๔๐ ตร.ม.) 09/08/2565 ชน.61/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
4 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 1 ที่ กม.119+450 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 15/03/2565 ชน.50/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
5 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 5 ระหว่าง กม.130+225 - กม.131+125 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 15/03/2565 ชน.49/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
6 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 6 ที่ กม.134+496.045 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 15/03/2565 ชน.48/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
7 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 4 ที่ กม.126+661.351, ที่ กม.127+517.568 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 15/03/2565 ชน.47/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
8 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 2 ที่ กม.121+998 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 15/03/2565 ชน.46/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
9 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 9 ที่ กม.145+360 ผลผลิต 1 แห่ง 15/03/2565 ชน.45/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน 1 ระหว่าง กม.275+000 - กม.280+480 (ขาเข้า, ขาออก จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน 1 แห่ง (รวมส่วนขยาย) (1.475 กม.) 21/03/2565 ชน.44/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
11 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.0+350 - กม.19+618 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66,591 ตร.ม.) 14/03/2565 ชน.43/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
12 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 10 ที่ กม.147+370 ผลผลิต 1 แห่ง 10/03/2565 ชน.42/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
13 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 8 ที่ กม.141+300 ผลผลิต 1 แห่ง 10/03/2565 ชน.41/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
14 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 7 ที่ กม.136+705 ผลผลิต 1 แห่ง 10/03/2565 ชน.40/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
15 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 3 ที่ กม.124+300 ผลผลิต 1 แห่ง 10/03/2565 ชน.39/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท
แสดง 1 ถึง 15 จาก 122 รายการ