f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/04/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบชุด ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.EE - 105 ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๑๔+๒๙๘ - กม.๑๗+๒๓๐ (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน ๔๗ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ (บ้านพักอาศัยแขวทางหลวงชัยนาท) ปริมาณงาน ๒ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ที่ กม.๑๔๕+๘๔๑ (หมวดทางหลวงสรรคบุรี) ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงเนินขาม แขวงทางหลวงชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ – โรงพยาลสรรคบุรี ที่ กม.๑๓๕+๒๖๕ (หมวดทางหลวงเนินขาม) ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ ม. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงคอน - ปากน้ำ ระหว่าง กม.๘+๔๓๕ - กม.๑๐+๐๑๐ ระยะทาง ๑.๕๗๕ กม. ปริมาณงาน ๔๖ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ ม. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงคอน - ปากน้ำ ระหว่าง กม.๘+๔๓๕ - กม.๑๐+๐๑๐ ระยะทาง ๑.๕๗๕ กม. ปริมาณงาน ๔๖ ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
7 25/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ ม. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.๘+๕๕๐ - กม.๒๕+๐๗๐ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๑๖.๕๒๐ กม. ปริมาณงาน ๑๐๕ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS - 603 ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๘+๙๘๔ - กม.๗๖+๖๕๐ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๑๗.๖๖๖ กม. ปริมาณงาน ๑,๓๗๒ ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖๕+๔๔๙ - กม.๓๐๒+๕๐๐ (ขาเข้า, ขาออก) เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน ๒๐๔ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/03/2563 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ ม. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๘+๙๙๗ - กม.๗๐+๙๖๒ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๑.๙๖๕ กม. ปริมาณงาน ๔๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 36 รายการ