f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/11/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา-ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๘+๙๐๐-กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/11/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.RS-603 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๓+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน๙,๒๔๐ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 17/11/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107 ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๕+๐๐๐-กม.๑๔๕+๐๐๐ (บริเวณร่องกลางเป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๓๐.๐๐๐ กิโลเมตร ผลผลิต ๑ แห่ง(ปริมาณงาน ๔๐ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/11/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.RS-603 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๓+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน๙,๒๔๐ ม.) เปลี่ยนแปลงแผน
5 15/11/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๗+๘๐๐ - กม.๓๐๕+๕๗๘ ระยะทาง ๗.๗๗๘ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๗,๒๘๐ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 15/11/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๕+๐๐๐ - กม.๑๖๔+๒๐๐ บริเวณร่องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๔๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 15/11/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.RS-603 ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.๕๘+๒๖๓ - กม.๘๑+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๒.๗๓๗ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘,๐๑๒ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/11/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๘+๖๕๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๓๕๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ยกเลิกแผน
9 21/10/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันคา-กะบกเตี้ย ที่ กม.๘+๗๗๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก-หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๖๓+๐๐๐-กม.๓๐๕+๕๐๐ ระยะทาง ๔๒.๕๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๑๒.๑๐ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 147 รายการ