f
title
แขวงทางหลวงชัยนาท
Chainat Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด ขนาด ๑๐A ๒P จำนวน ๒๐๐ ตัว 04/12/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 28/11/2562 119,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 28/11/2562 24,673.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ 28/11/2562 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 02/12/2562 51,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยนาท จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ 04/12/2562 5,828.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 02/12/2562 132,164.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 26/11/2562 10,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 26/11/2562 12,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 26/11/2562 12,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 05/11/2562 104,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 01/10/2562 27,044,475.98 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยนาท ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕ 24/09/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 19/08/2562 20,415,898.67 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยนาท งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๘+๑๓๐ - กม.๑๙+๗๗๕ ระยะทาง ๑.๖๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑๔,๙๙๗ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 10/09/2562 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ